Zomerschool 2020
Zomerschool 2020


Onze zomerschool is een school waarbij in de zomervakantie lessen gevolgd worden om daarmee achterstand of leemte in kennis van bepaalde vakken bij te spijkeren met als resultaat een mogelijk een overgang naar de volgende klas. De zomerschool betekent voor leerlingen: een week naar school onder begeleiding van vakbekwame docenten om achterstanden bij te werken. De leerling krijgt een opdracht mee van school waaraan wordt gewerkt. Aan het einde van de lessencyclus kan de opgedane kennis worden getoetst, zodat kan worden nagegaan of de leerling aan de verwachting van school heeft voldaan.

Gerard Timmerman

Onze zomerschool gaat uit van een lessencyclus die in een week wordt gegeven aan kleine groepen van maximaal 8-10 leerlingen per vakdocent, zodat er tijd en ruimte is voor goede ondersteuning en veel persoonlijke aandacht. Een lessencyclus bestaat uit 26 lesuren verdeeld over vijf dagen. Afspraken over de te volgen vakken en de lesstof worden in overleg met de school gemaakt.

In de zomerschool wordt in principe elk vak apart aangeboden. Het hangt natuurlijk af van de aanmeldingen welke vakken organisatorisch haalbaar zijn om te geven. Het weekprogramma van de zomerschool kan dus pas na het verstrijken van een bepaalde aanmeldingstermijn worden vastgesteld. We verwachten dat er vooral behoefte zal zijn aan de kernvakken, vreemde talen en de Binask vakken.

De leerling komt maandagochtend aan en maakt kennis met de docenten en met de andere leerlingen. De locatie wordt bekeken en spullen worden na de slaapplek gebracht. Maandagmiddag wordt met de begeleider een planning voor de werkweek gemaakt en beginnen de lessen.

Aan het begin van iedere dag wordt kort met de leerling besproken waar verder aandachtspunten moeten liggen (extra uitleg of aandacht voor planning met betrekking tot het maken van de opdrachten).

Na 16:30 uur is er ruimte en tijd voor ontspanning.

De zomerschool draagt bij aan het behalen van de beoogde doelen met betrekking tot de taken, vakken en lesstof om deze naar het gewenst niveau te tillen.

Data (onder voorbehoud): 27 juli 2020 t/m 02 augustus 2020 te Texel.
Minimaal 15 deelnemers (bij minder zal het programma aangepast worden)
Maximaal: 35 deelnemers
Prijs: op aanvraag 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Gerard Timmerman

Ervaringen


Ik wil mijn docent enorm bedanken omdat ik nu in staat ben om de HAVO te doen.

Roos

Duits was voor mij erg lastig. Tijdens de bijlessen kreeg ik veel tips die mij enorm hebben geholpen.

Iris

Ik had moeite met wiskunde. Dankzij bijles gaat het nu een stuk beter.

Patrick0

Aantal vakken


Hulp bij bijna alle schoolvakken

0

Docenten


Kundige en ervaren docenten verzorgen de bijlessen. 

0

Beoordeling


Positieve beoordelingen van (oud) leerlingen 


Ons team


Harry
Harry
Mijn naam is Harry Sluiter en ik ben 63 jaar. Ik heb mijn onderwijscarrière doorgebracht op het VMBO: eerst 23 jaar op het Clusius College
Eefke
Eefke
Na mijn opleiding orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam ben ik naar het buitenland gegaan om te werken en ervaring op te doen.Ik heb in Azië
Marjon
Marjon
Mijn naam is Marjon. Ik werk al meer dan 20 jaar als coach en heb daarnaast met erg veel plezier 1,5 jaar Franse les gegeven
Wim
Wim
Docent
Mijn naam is Wim Luiken, ik ben 52 jaar en woon op het mooie eiland Texel, wat ik als een voorrecht beschouw! Ik ben een
Esther
Esther
Docent
Bonjour je m'appelle Esther et J'ai 36 ans! Ik ben getrouwd met Bastiaan en heb twee kinderen, 1 dochter en 1 zoon.Ik woon sinds kort
Nils
Nils
Nils is bevoegd docent en werkt al ruim 25 jaar als docent geschiedenis en klassenmentor. Hij heeft ook veel andere vakkengegeven, waaronder muziek en maatschappijleer. Nils heeft
Ton
Ton

Ton heeft zeer veel ervaring in het onderwijs. Hij geeft onder andere begeleiding in de leergebieden van biologie, scheikunde, natuurkunde en wiskunde.

Fabian
Fabian

Fabian heeft veel economische kennis en ervaring opgebouwd in het bedrijfsleven en wil dat graag gebruiken om de prestaties van leerlingen te verbeteren.

Marco
Marco

Marco is al ruim 10 jaar persoonlijk begeleider en in het bezit van een lesbevoegdheid.
Marco is docent en mentor op ieder niveau.

Rene
Rene
Docent
René is docent scheikunde, afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht (doctoraal examen scheikunde).Hij heeft aan de OSG De Hogeberg 35 jaar scheikundeles gegeven in de bovenbouw HAVO/VWO